Tài liệu thi chứng chỉ Google Adwords

Chào các bạn,

Thật là tuyệt vời khi Google đã cung cấp chương trình thi chứng chỉ hoàn toàn miễn phí và hơn nữa đó là đã có tài liệu cũng như bày thi bằng tiếng việt để hỗ trợ các nhà quảng cáo ở Việt Nam. Do việc dịch chưa sát nghĩa hoàn toàn nên các bạn chịu khó đọc kỹ bài thi nhé vì thời gian thi cũng khá là nhiều.

Tài Liệu Thi Chứng Chỉ AdWords :

Thời gian chứng chỉ có hiệu lực:

  • Kết quả bài kiểm tra Cơ bản có hiệu lực 24 tháng
  • Kết quả bài kiểm tra Tìm kiếm nâng cao có hiệu lực 12 tháng
  • Kết quả bài kiểm tra Hiển thị nâng cao có hiệu lực 12 tháng

Điều kiện để hoàn thành chứng chỉ AdWords:

  • Bài cơ bản: Thời gian 120 phút, 90 câu hỏi, 85% điểm thì qua
  • Bài tìm kiếm nâng cao: Thời gian 120 phút, 99 câu hỏi, 80% điểm thì qua
  • Bài hiển thị nâng cao: Thời gian 120 phút, 90 câu hỏi, 70% điểm thì qua

Chúc các bạn thi tốt và hoàn thành chứng chỉ Google AdWords nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *