tienlich's Recent Activity

  1. tienlich posted a new thread.

    Cách khắc phục nhược điểm bếp từ Bosch

    Cách khắc phục nhược điểm bếp từ Bosch Hình dáng bếp vuông cũng là một điểm hạn chế của bếp từ Bosch PID675N24E. Thứ nhất, bếp có thể sẽ...

    Forum: khu vực mua bán

    May 16, 2018 at 3:12 PM